A través d'aquesta pàgina, és possible accedir a una taula resum que mostra els índexs de qualitat diaris obtinguts en cadascuna de les estacions de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica de l'últim mes. Seleccione la data per a la qual desitja obtindre la taula resum.

Índex de la qualitat de l'aire

Per a més informació sobre les dades, prema en:

"Informació d'interés sobre validacions"

Taula de valors de l'índex de qualitat diari.

Província Municipi Estació Índex Paràmetre Limitant Qualitat aire
Per al càlcul de la mitjana es requereix almenys de dotze valors horaris.